Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä yläbanneri lynet

Tietopalveluihin yhteisiä käytäntöjä

Lynet-tietopalveluryhmä kehittää alan tietopalveluja ja luo yhteisiä, parhaita käytäntöjä. Ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyvät kattavat kirjasto- ja tietopalvelut ovat alan tutkimuksen kivijalka, joka on Lynet-organisaatioiden työntekijöiden ja osittain myös ulkopuolisten asiakkaiden käytössä.

Sähköiset aineistot ovat vakiinnuttaneet asemansa tutkijan tiedonlähteenä. Tietopalveluosaajat jakavat kokemuksiaan ja kehittävät toimintatapoja vertaisverkostossa, jolloin parhaat aineistot saadaan kustannustehokkaasti käyttöön.

Lynet-organisaatiot edistävät julkaisujen avointa saatavuutta hyödyntäen julkaisutietojärjestelmiä ja digitaalisia julkaisuarkistoja. Tutkijoita kannustetaan rinnakkaistallentamaan julkaisunsa laitosten omiin julkaisujärjestelmiin tieteellisten kustantajien lehdissä julkaisemisen ohella. Lynet on aktiivisesti mukana myös valtakunnallisessa avoimen tiedon kehittämistoiminnassa kuten opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus -hankkeessa.

Yhteistä luonnonvara- ja ympäristösanastoa kehitetään yhdessä Helsingin yliopiston kirjaston ja Sanastokeskuksen kanssa. Projektissa täydennetään AFO – Luonnonvara- ja ympäristöontologiaa, jonka avulla voidaan yhdenmukaistaa tietojen ja aineistojen sisällönkuvailua ja hakua. Hankkeessa helpotetaan myös tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen eri organisaatioiden välillä.

Tietopalveluryhmä:

  • Eija Tammisalpa, Evira
  • Merja Mehtälä, GTK
  • Achim Drebs, IL
  • Sirpa Suonpää, Luke
  • Marita Portin, MML
  • Elisa Paavilainen, SYKE
  • Tuula Hämäläinen, VTT (pj)
  • Päivi Lipsanen, HY/Viikin kampuskirjasto
Julkaistu 27.1.2016 klo 14.17, päivitetty 30.11.2016 klo 11.51