Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä yläbanneri lynet

Osaamista vahvistetaan yhdessä

Lynet-organisaatioiden keskeinen voimavara on osaaminen. Lynet-yhteistyöllä kehitetään ja uudistetaan henkilöstön osaamista hyödyntämällä verkoston yhteistä asiantuntijuutta, toimintatapoja ja työvälineitä. Näin varmistetaan kriittisen osaamisen ylläpito ja kehittäminen tulevaisuuden tarpeita varten.

Vuosittain järjestetään kymmeniä koulutustilaisuuksia, joihin osallistuu satoja henkilöitä Lynet-organisaatioista. Yhteistyö mahdollistaa sellaisten koulutusten järjestämisen, joihin yksittäisillä organisaatioilla ei olisi resursseja. Koulutuksen keskeisiä aihepiirejä ovat johtaminen, viestintä ja vuorovaikutus sekä menetelmä- ja muu tutkimustoimintaan liittyvä osaaminen.

Lynet-organisaatioiden arkipäivää on jakaa osaamista eri alojen vertaisverkoissa. Organisaatiot tarjoavat myös mahdollisuuksia henkilökiertoon toisessa organisaatiossa. Erityisen hyvin se soveltuu esimerkiksi uusien menetelmien opiskeluun ja tutkimusyhteistyön syventämiseen.

Osaamisen kehittämisryhmä:

  • Henrika Aapro, Evira
  • Heidi Holopainen, GTK
  • Hanna Leimola, IL
  • Tuija Heikkinen, Luke
  • Jukka Romppainen, MML
  • Niina Oksanen, SYKE
  • Heidi Hänninen, VTT

Lynet koulutusohjelma 2017-18

Julkaistu 27.1.2016 klo 14.11, päivitetty 24.8.2017 klo 14.40