Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä yläbanneri lynet

Laboratorioiden yhteistyöllä tehokkuutta

Lynet-yhteistyöllä tehostetaan laboratoriotilojen, -laitteiden ja -palvelujen yhteiskäyttöä. Eri laitosten laboratorioiden toimintoja on sijoitettu yhteisiin tiloihin Lynet-laboratorioon Oulussa ja myös muilla paikkakunnilla yhteistyötä tiivistetään. Merkittävää hyötyä on saatu mm. kemikaalien ja tarvikkeiden yhteishankinnoista. Laitoksilla on käytössään myös yhteisiä laboratoriolaitteita.

Lynetin laboratorio Oulu
Lynetin laboratorio Oulussa. © Erkki Oksanen/Luke

Lynetin laboratorioyhteistyötä ylläpitää laitosten laboratoriohenkilöstön vertaisverkosto, jossa vaihdetaan hyviä käytäntöjä ja tiedotetaan ajankohtaisista asioista. Muita yhteistyömuotoja ovat keskinäiset auditoinnit, yhteiset koulutukset ja verkostoitumistilaisuudet.

Parhaillaan Lynet-organisaatiot kokoavat yhteistä tietokantaa laboratorioistaan sekä laitteistaan ja menetelmistään asiakkaidensa käyttöön.

Laboratorio-ryhmä:

  • Pia Mäkelä, Evira
  • Marja Lehtonen, GTK
  • Hannele Hakola, IL
  • Tarja Tapanila, Luke
  • Tero Eklin, SYKE
  • Raija Lantto, VTT

 

Julkaistu 27.1.2016 klo 14.01, päivitetty 30.11.2016 klo 11.50