Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä yläbanneri lynet

Tietoaineistot ja seurannat

Ainutlaatuiset tietoaineistot

Lynet-organisaatiot tuottavat ja jalostavat vuosittain mittavan määrän tietoaineistoja päättäjille, yrityksille ja kansalaisille. Tietoa tuotetaan erilaisissa seurannoissa, kartoituksissa ja tutkimushankkeissa.

TutkimusaineistotSeuranta_kuva_erkkioksanen_luke
Mittaukset koealalla. Ilmastonmuutoksen vaikutukset turvemaiden hiilen ja typen kiertoon. Närhinneva. © Kuva Erkki Oksanen, Luke


Tietoaineistojen keruulla täytetään myös sadat Suomelle asetetut kansainväliset seurantavelvoitteet. Organisaatioilla on luonnonvaroista, ympäristöstä, ilmakehästä, säästä ja elintarvikeketjusta pitkiä mittausaikasarjoja, jotka tarjoavat arvokkaan aineiston muun muassa uusille palvelusovelluksille ja mahdollistavat myös hitaiden muutosten tutkimisen.

 

Lynet edistää tietoaineistojen ja tutkimuksen avoimuutta

Monet Lynet-organisaatioiden keräämistä aineistoista on jo nyt avattu julkisesti saataville joko sellaisenaan tietoaineistona tai jalostettuina palveluiksi. Avaamista jatketaan aineistojen käytön ja hyödyntämisen tehostamiseksi huomioiden julkisen hallinnon yleinen linjaus (VN periaatepäätös 2011) ja EU:n INSPIRE-direktiivin vaatimukset tietoaineistojen avoimuudesta. Kukin laitos ylläpitää verkkosivuillaan avoimia tietovarantoja ja tietopalveluja.

Lynet on mukana myös valtakunnallisessa kehittämistoiminnassa kuten opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus -hankeessa. Lynet-laitosten avoimet tietoaineistot ja niihin pohjautuvat palvelut ovat olleet esillä erilaisissa tilaisuuksissa kuten Avoimen tiedon messuilla ja Apps4Finland haastekilpailuissa vuonna 2014.

 

Yhteistyöllä aineistoista enemmän irti

Yhteistyötä tehdään koko tiedon tuottamisen ja hallinnan arvoketjussa aina tiedon keruusta tilastotuotantoon saakka.

Tiedon hankintaa on tehostettu yhteisillä seurannoilla ja kehittämällä yhdessä kustannustehokkaita menetelmiä. Yhteishankkeissa on edistetty myös laitosten aineistojen löydettävyyttä, yhteiskäyttöä ja aineistoihin perustuvia palveluita. Esimerkkejä yhteishankkeista löytyy oikean sivupalkin linkeistä.

Lynetin tietovarantojen tunnettavuutta, hyödyntämistä ja toimintatapojen kehittämistä edistää asiantuntijaryhmä.

Tietoaineistot ja seurannat -ryhmä

  • Juhani Kettunen, SYKE (pj.)
  • Minna Anthoni, Evira
  • Mikko Eklund, GTK
  • Achim Drebs, IL
  • Taneli Kolström / Vesa Ruusila, Luke
  • Mari Laakso, MML, Paikkatietokeskus
  • Eija Parmes, VTT

 

Julkaistu 27.1.2016 klo 13.35, päivitetty 30.11.2016 klo 11.52