Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä yläbanneri lynet

Strategia vuosille 2015 - 2020

Visio

Luonnonvara- ja ympäristötutkimus - viisaalla verkostolla vaikuttavuutta

 

Toiminta-ajatus

Lynet toimii luonnonvara- ja ympäristötiedon tutkimuksen ja asiantuntijapalveluiden yhteistyöelimenä. Yhteistyö parantaa luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta, tuottavuutta ja kansainvälistä kilpailukykyä sekä tukee alan elinkeinojen toimintaedellytysten kehittämistä.
 

Strategiset päämäärät ja tavoitteet vuodelle 2020

1. Yhteistyö tutkimuslaitosten kesken ja hallinnonalojen välillä on joustavaa

 • Vaikutamme yhdessä kansalliseen ja kansainväliseen tiedepolitiikkaan ja T&K-rahoituksen valmisteluun
 • Tutkimuslaitosten ja yliopistojen välillä on toimiva työnjako ja yhteistyö on tiivistä
 • Hyödynnämme resurssejamme tehokkaasti yhdessä
 • Tuemme viestinnällä vaikuttavuutta ja sisäistä yhteistyötä
 • Kehitämme yhteisiä asiantuntijapalveluita ja niiden ansaintalogiikkaa
 • Edistämme tieteen ja tutkimuksen avoimuutta sekä avointa datapolitiikkaa

2. Yhteistutkimus lisää kilpailukykyä ja vaikuttavuutta

 • Ennakoimme tutkimustarpeet kansainvälisiä verkostojamme hyödyntäen ja tuomme tutkimustarpeet julkiseen keskusteluun
 • Aktivoimme tutkijoita monitieteiseen tutkimukseen tarjoamalla yhteistyöalustan uusille avauksille
 • Kehitämme entistä tehokkaampia keinoja koota ja siirtää tutkimustietoa päätöksentekoon sekä tutkimusyhteisön, kansalaisten ja elinkeinoelämän käyttöön

3. Verkosto hyödyntää tehokkaasti toimitiloja, tietoaineistoja, seurantoja ja tutkimusinfrastruktuureja

 • Toimitiloja keskitetään yliopistojen ja yliopistokeskusten yhteyteen
 • Tarjoamme tietoaineistoja käyttöön avoimen datan periaatteiden mukaisesti sekä hyödynnämme monipuolisesti omia ja muiden aineistoja
 • Hyödynnämme seurannoissa kustannustehokkaita menetelmiä ja jalostamme seurantatietoa tuotteiksi
 • Tutkimusinfrastruktuurien yhteisen käytön ja ylläpidon toimintamallit on rakennettu

4. Tiiviit vertaisverkostot ja yhteiset toimintamallit tehostavat tukipalveluita

 • Kirjasto- ja tietopalveluissa on käytössä yhteiset linjaukset ja käytännöt avoimen tieteen ja tutkimuksen osalta
 • Hanketoiminnan tuki vahvistuu jakamalla kokemuksia ja käytäntöjä tutkimusyhteistyön parantamiseksi
 • Henkilöstön osaaminen kehittyy ja uudistuu hyödyntämällä verkoston yhteistä asiantuntijuutta, toimintatapoja ja työvälineitä
 • Laboratoriotilat, -laitteet ja -palvelut ovat tehokkaassa yhteiskäytössä
   

 

Julkaistu 29.12.2015 klo 13.36, päivitetty 4.2.2016 klo 14.55