Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä yläbanneri lynet

Lynet koordinoi

Lynetin omien tutkimusohjelmien lisäksi yhteenliittymä voi koordinoida ministeriöiden yhdessä toteuttamia tutkimusohjelmia ja muita yhteistyöaloitteita. Tällä hetkellä Lynet koordinoi METSO-ohjelmaa tukevaa tutkimus ja kehitystyötä sekä Maatalouden ympäristövaikutusten tutkimusohjelmaa (MATO).

 

Vihreän kasvun sekä resurssi- ja materiaalitehokkuuden avainindikaattorit (ViReAvain) -hankkeessa luotiin yhteiskunnallisen ohjauksen ja päätöksenteon tueksi 19 Suomen oloihin sopivaa avainindikaattoria, jotka kuvaavat monipuolisesti vihreän kasvun mahdollisuuksia ja kipupisteitä. Hanke toteutettiin Lynet-toimijoiden SYKEn ja Luken johdolla. Työssä oli mukana myös Ramboll Oy, Oulun yliopisto, Motiva ja Tilastokeskus. Työn toteutusta valvoi YM, TEM ja MMM. Indikaattorit löydät alla olevan linkin takaa:

 

Ympäristöministeriö ja maa-ja metsätalousministeriö tilasivat Lynetiltä taustaselvityksen fosforin ja typen  kierrätyksen nykytilanteesta Suomessa. Lisäksi tutkijoiden toivottiin ehdottavan toimenpiteitä ohjauskeinojen kehittämiseksi. Selvityksen toteutti joukko alan asiantuntijoita Luonnonvarakeskuksesta, Suomen ympäristökeskuksesta, Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä ja Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta.

Raportti, siihen pohjautuva politiikkasuositus ja muuta aiheeseen liittyvää materiaalia on saatavilla  alla olevan linkin takaa.

Julkaistu 31.5.2016 klo 14.49, päivitetty 28.9.2017 klo 11.20