Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä yläbanneri lynet

Lynet - yhdessä enemmän

Lynet on luonnonvara- ja ympäristöalan tutkimusverkosto, joka kokoaa tutkijat yhteen tuottamaan tietoa ja ratkaisuja alan ongelmiin.

Verkostoon kuuluu seitsemän julkista tutkimusorganisaatiota, joissa työskenteleen yhteensä 5000 henkilöä. Tieteellisen tutkimuksen lisäksi useilla Lynet-organisaatioilla on viranomais- ja asiantuntijatehtäviä. Monipuolinen Lynet-yhteistyö vahvistaa tutkimuksen vaikuttavuutta ja tehostaa toimintaa.

Lynetin järjestämissä tilaisuuksissa tutkijat ja asiantuntijat jalostavat tutkimusideoita, vaihtavat kokemuksia ja oppivat toisiltaan. Yhteistyö laboratorioiden ja muiden infrastruktuurien sekä palveluiden kesken lisää toiminnan tehokkuutta. Tietoaineistot ovat Lynet-organisaatioiden keskeistä pääomaa. Niiden tuottaminen, jalostaminen ja jakelu ovat keskeisiä yhteistyön muotoja.

Yhteistyö mahdollistaa myös vahvemman vaikuttamisen kansalliseen ja kansainväliseen tiedepolitiikkaan sekä T&K-rahoituksen valmisteluun.

Hyviksi todettuja toimintamuotoja ovat tutkijatilaisuuksien lisäksi mm. koulutukset, laboratorioiden yhteishankinnat, yhteiset luonnonvara- ja ympäristöseurannat sekä tutkimusta tukevan henkilöstön vertaisverkostot.

Lynet on toiminut jo vuodesta 2008 lähtien. Verkoston toiminta perustuu asetukseen ja sen toimintaa ohjaa neljä ministeriötä (MMM, LVM, TEM ja YM).

 

Verkostoon kuuluvat

 

Julkaistu 27.1.2016 klo 12.29, päivitetty 23.2.2016 klo 8.54