Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä yläbanneri lynet

Luontoa ja hyvinvointia sisätiloihin restoratiivisella suunnittelulla ja ratkaisuilla - workshop 19.9.

Uutinen 21.6.2017 klo 9.00

Aika: 19.9. 2017  klo 12:00 – 16:15
Paikka: Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Kamppi, Helsinki
Kenelle: työpaja on avoin aiheen parissa työskenteleville ja aiheesta kiinnostuneille tutkijoille tutkimuslaitoksissa, korkeakouluissa ja yrityksissä

Työpajan tavoite:

Restoratiivinen suunnittelu on kokonaisvaltaista suunnittelua niin, että rakennettu ympäristö aiheuttaa mahdollisimman vähän stressiä. Useat luontoympäristöt ovat restoratiivisia, mutta myös sisätilat voidaan kokea sellaisina, jos ne suunnitellaan herkkyydellä. Tämän tutkijatyöpajan päätavoitteena on  tuoda esille ja kirkastaa restoratiivisen suunnittelun ajatusta ja käsitettä, verkottaa siihen liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä saattaa liikkeelle oivalluksia ja aihoita monitieteiseen yhteistyöhön ja -tutkimuksiin. 

OHJELMA

(Key notes)
12:00 Työpajan avaus,  Sanna Marttinen, LYNET pääsihteeri

12:05 Stressitön rakennettu ympäristö,  Petri Heino ympäristöministeriö
12:25 Rakentamisen ja sisustamisen estetiikan vaikutuksia hyvinvointiin, Pia Houni, Työterveyslaitos
12:45 Restoratiivinen suunnittelu ja hyvinvointiympäristöt?  Meri Valta ja Jaana Poikolainen, Xamk

13:05 keskustelu

13:15 Kahvit

(Pecha kucha esityksiä, täydentyy)
13:45 – 14:45 Esimerkkejä restoratiivisista ratkaisuista ja restoratiivisen suunnitteluun liittyvästä tutkimuksesta

Pudasjärven hirsikampus, Pekka Lukkaroinen, Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy
Antimikrobinen sisustus, Kari Soljamo/Anne Laitinen, Isku Interior Oy
Restoratiiviset ratkaisut työpaikkaympäristöissä, Luonnonvarakeskus
Hyvinvointia puusta – tutkimusyhteistyö LUKE, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto, Riina Muilu-Mäkelä, Luonnonvarakeskus

14:45 - 15:00 keskustelu

(Workshop)
15:00 - 16:00  Työpaja ryhmätöinä: Temaattiset ryhmät: sisätilaratkaisut ja -materiaalit, hyvinvoinnin kokeminen, luonto ja luonnonmaisema sisällä. Mitä t&k-sektorilta tarvitaan suunnittelun kehittämiseksi ja tueksi?  Millainen tutkimusyhteistyö tuottaisi elinkelpoisimmat hanke-ideat? - oivalluksia ja hankeaihioita

16:00 - 16:30 Purku ja keskustelu

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille.  Ilmoittaudu viimeistään 1.9.2017  tästä linkistä.

Tervetuloa!

Järjestelytyöryhmä