Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä yläbanneri lynet

Pohjoinen toimintaohjelma

Pohjoiset ja arktiset mahdollisuudet sekä haasteet niiden hyödyntämiselle ovat nousemassa yhä näkyvämpään ja merkittävämpään yhteiskunnalliseen rooliin ja keskusteluun. Pohjoiset alueet ovat kytkeytyneet mukaan monialaisiin - osin hyvinkin nopeisiin - globaaleihin muutoksiin.

Oulun yliopiston ja Lynet-yhteenliittymän Pohjoisella toimintaohjelmalla 2016 - 2018 (pdf) edistetään tutkimusyhteistyötä etenkin arktisissa ja pohjoisissa erityiskysymyksissä. Ohjelman tavoitteena on yhteisten tutkimushankkeiden ja -ryhmien rakentaminen, tutkijoiden osaamisen kehittäminen, tutkijakoulutus sekä tutkimusinfrastruktuurien yhteinen hyödyntäminen ja kehittäminen.

Lynet Pohjoinen toimintaohjelma kuva Oili Tarvainen Luke
© Kuva: Oili Tarvainen, Luke

Tuloksekkaaseen tutkimusyhteistyöhön tarvitaan toimivien verkostojen ohella myös tutkijoiden arkipäivän yhteisöllisyttä: jokapäiväisiä kohtaamisia, tiedonvaihtoa ja saavutettavuutta. Hyvät puitteet tähän luo Ympäristötietotalo Oulun yliopiston yhteydessä. Ympäristötietotaloon sijoittuvat Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen Oulun toimipaikat sekä Lynet-laboratorio. Lisäksi samalle kampusalueelle sijoittuvat Eviran ja VTTn Oulun toimipaikat. Pohjoisen toimintaohjelman yhtenä tavoitteena onkin kampusyhteistyön toiminnallinen kehittäminen.

Pohjoinen toimintaohjelma perustuu jo 2000-luvun taitteessa aloitettuun Oulun yliopiston ja valtion tutkimuslaitosten NorNet-verkostoyhteistyöhön. Ohjelmaa edistää ja seuraa Lynet-tutkimuslaitosten ja Oulun yliopiston tiedekuntien muodostama yhteistyöryhmä.

Julkaistu 24.2.2016 klo 9.47, päivitetty 24.2.2016 klo 10.15