Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä yläbanneri lynet

Uutiset - uutiset

1
2
3
4
Seuraava Viimeinen

Julkaistu
Tulanetin seminaarissa tutkimus ja päätöksenteko löivät kättä päälle

”Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet syntyi ilman lainsäädäntöä, työryhmää tai selvitysmiestä. Yhdessä tunnistettu tavoite ja tahto riittivät.” Näin iloitsi Maa- ja metsätalousministeriön kanslia...

12.12.2017
Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet käynnistää toimintansa 1.1.2018

Tulanet vahvistaa valtion tutkimuslaitosten roolia tiede- ja tutkimuspolitiikassa ja edistää poikkitieteellistä tutkimusta.

5.12.2017
Lynet-selvitys: Kierrätyslannoitteilla ravinteiden kierrätys vauhtiin

Luonnonvara- ja ympäristötutkijoiden selvityksen mukaan ravinteita kierrätetään Suomessa huomattavasti tavoiteltua vähemmän.

28.9.2017
Tulanet-yhteistyösopimus on allekirjoitettu

Tutkimuslaitosten yhteistyötä vahvistavan Tulanet-yhteenliittymän muodostavat osapuolet ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen. Tulanet-yhteenliittymän muodostavat Elintarviketurvallisuusvir...

26.9.2017
Uusi Tulanet-yhteenliittymä vahvistaa tutkimuslaitosten yhteistyötä

Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä (LYNET), Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä (SOTERKO) ja Tutkimuslaitosten johtajien neuvosto (TUNE) yhdistyvät tutkimusl...

14.8.2017
Työpajassa yhdistettiin monen eri tieteenalan osaamista

Tutkimuslaitosten yhteisessä työpajassa etsittiin uusia näkökulmia tuttuihin aiheisiin, joissa yhdistyy ihminen, ympäristö ja teknologia. Ihmisen, ympäristön ja teknologian yhdistävää monitieteistä t...

1.8.2017
Lynetin toimintakertomus 2016 on julkaistu

Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä Lynetin toimintakertomus 2016 ( linkki ) on nyt luettavissa verkkosivuilla. Toimintakertomuksessa kerrotaan Lynetin toiminnasta ja tapahtumista vuo...

12.4.2017
Hyviä kokemuksia Lynet-hankekoordinaatiosta METSO-ohjelmassa

METSO-Lynet koordinaatiohanke edisti tiedonvaihtoa ja tutkimusyhteistyötä metsien monimuotoisuushankkeissa ja jalkautti niiden tuloksia. Hankekoordinaattorina toiminut Saija Kuusela koordinoi yhteens...

20.2.2017
Avainindikaattorit pukevat vihreän kasvun numeroiksi

Vihreän kasvun avainindikaattorit tarjoavat kootusti numerotietoa keskeisistä ympäristön laatua, luonnonvaroja, resurssitehokkuutta ja ympäristöliiketoimintaa kuvaavista mittareista. Tätä tietoa tarv...

19.1.2017
Lynetin vetovastuu 2017 Ilmatieteen laitoksella

Lynetin puheenjohtajana toimii 2017 Juhani Damski Ilmatieteen laitokselta. Hän johtaa Lynetin jäsenlaitosten ylimmästä johdosta koostuvaa johtoryhmää, jonka tehtävänä on yhteenliittymän toiminnan suun...

3.1.2017
Lynetin tutkimuspäivässä etsittiin ratkaisuja luonnosta

4.10.2016 järjestetty Lynetin tutkimuspäivä kokosi 170 osallistujaa Vanhalle ylioppilastalolle Helsinkiin ja verkkolähetyksen pariin. Tilaisuuden tavoitteena oli etsiä luontopohjaisia ratkaisuja (eng...

25.10.2016
Tutkimustulosten kaupallistaminen tuo laaja-alaisia hyötyjä Suomelle

Tutkimustulosten muuttaminen kaupalliseksi hyödyksi on todettu olevan haaste Suomen innovaatiojärjestelmälle. Yliopistoissa, korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa syntyvät tutkimustulokset toivotaan...

30.9.2016
Projektituen yhteistyötä kehitettiin työpajassa

Lynet kokosi 7.4.2016 projektituen osaajat jäsenlaitoksistaan yhteistyön kehittämisen työpajaan. Tilaisuudessa kuultiin miten projektituen toiminnot on eri laitoksissa organisoitu ja tunnistettiin ke...

9.8.2016
Työpaja keräsi yhteen visualisointiosaajat Lynet-laitoksista

Lynet järjesti huhtikuussa kaksi toisiaan täydentävää työpajaa datan visualisoinnista. Tilaisuuksissa tutkijat ja visualisoinnin asiantuntijat keskustelivat datan visualisoinnin mahdollisuuksist...

9.8.2016
Elintarvikeala on biotalouden ydintä

Elintarvikeala on biotalouden ydintä, sanoo Lynetin pääsihteeri Sanna Marttinen Kehittyvä Elintarvike -lehden haastattelussa.

13.7.2016
Lynet – yhdessä olemme enemmän

Lynet on julkaissut uuden strategiansa. Katso myös aiheeseen liittyvä video.

21.6.2016
Lynetiltä yhteinen näkemys korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämiseksi

Lynet-laitokset esittävät korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön tiivistämisen painopisteiksi osaamiskeskittymiä, tutkimusinfrastruktuureita, henkilöstön liikkuvuutta ja tutkimustulosten kaupa...

17.6.2016
Lynetin toimintakertomus 2015 on julkaistu

Toimintakertomuksessa kerrotaan kattavasti Lynetin toiminnasta ja saavutuksista vuonna 2015.

25.5.2016
Tehtäväkierrosta uutta virtaa tekemiseen – osallistu kokeiluun

Vielä ehdit hakea mukaan valtiohallinnon henkilökiertokokeiluun, hakuaika on 16.5.–6.6. Kokeilua koordinoi Valtiokonttori.

24.5.2016
Yhteiselle luonnonvara- ja ympäristötutkimukselle on tarvetta

Lynet-yhteenliittymä avaa tietä vaikuttaville monitieteisille yhteishankkeille törmäyttämällä eri alojen tutkijoita. Blogissaan Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Arvo Kokkonen esittelee Lynetin strategi...

25.4.2016

1
2
3
4
Seuraava Viimeinen