Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä yläbanneri lynet

Yhteiselle luonnonvara- ja ympäristötutkimukselle on tarvetta

Uutinen 25.4.2016 klo 10.00

Pääministeri Sipilän hallitusohjelman 2025 tavoite sisältää Suomen edelläkävijyyden bio- ja kiertotaloudessa sekä cleantechissä. Kestävä hyvinvointi perustuu uusiutuvien luonnonvarojen älykkääseen ja vastuulliseen käyttöön. Näiden perustaksi tarvitaan vaikuttavaa luonnonvara- ja ympäristötukimusta. Lynet-yhteenliittymä avaa tietä vaikuttaville monitieteisille yhteishankkeille törmäyttämällä eri alojen tutkijoita.

Blogissaan Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Arvo Kokkonen esittelee Lynetin strategiaa ja Maanmittauslaitoksen osallistumista yhteenliittymän toimintaan.