Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä yläbanneri lynet

Uudet STN2016-haut pureskeltiin teematyöpajassa

Uutinen 8.10.2015 klo 9.00

Lokakuisessa Lynet-työpajassa haettiin laitoksia yhdistäviä näkökulmia Suomen Akatemian Strategisen tutkimusneuvoston rahoitushaun teemoihin. Aiheisiin johdattelijoina toimivat oman alansa visionäärit ja teemakohtaisissa ryhmissä ideoitiin itse hankkeita. Työpaja tutustutti sisarlaitokset ja tutkijat toisiinsa yhteisen tekemisen merkeissä. Tilaisuuteen osallistui n. 70 tutkijaa, mukana mm. kaikki Lynet-laitokset ja ministeriöiden edustajia.

Lisätietoja 

Sanna Marttinen, etunimi.sukunimi@luke.fi, p. 029 532 6356