Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä yläbanneri lynet

Työpajassa yhdistettiin monen eri tieteenalan osaamista

Uutinen 1.8.2017 klo 10.00

Tutkimuslaitosten yhteisessä työpajassa etsittiin uusia näkökulmia tuttuihin aiheisiin, joissa yhdistyy ihminen, ympäristö ja teknologia. Ihmisen, ympäristön ja teknologian yhdistävää monitieteistä tutkimusta tarvitaan yhä enemmän ratkaisemaan yhteiskunnan monimutkaisia ongelmia. Työpajan tavoitteena olikin tuoda yhteen eri alojen osaajia ja synnyttää kipinöitä uusiin yhteistyöavauksiin. Tilaisuudessa tunnistettiin satoja tutkimusteemoja, joissa tarvitaan monitieteistä näkökulmaa. Erityisen ajankohtaisiksi kokonaisuuksiksi nostettiin kestävät elämäntavat, kestävä kaupungistuminen ja erilaiset mittaukset. Kestävä kaupunkikehitys-teemasta valmistellaan parhaillaan kansallista ohjelmaa ympäristöministeriön johdolla. Kaikki teemat ovat mukana eri painotuksin useissa kansainvälisissä ja kansallisissa rahoitusohjelmissa.

Tilaisuus oli osa tutkimuslaitosten tiivistyvää yhteistyötä ja sen järjestivät Lynet- ja SOTERKO-verkostot. Koolla oli 11 laitoksen tutkijoita ja tutkimusjohtoa. Hallinnon ja rahoittajien näkökulmia tapahtumaan toivat useiden ministeriöiden tutkimusjohto sekä Tekesin ja Suomen Akatemian edustajat.

Kooste (linkki) työpajassa esiin nousseista, monitieteistä otetta tarvitsevista tutkimusteemoista on nyt luettavissa Lynetin nettisivuilla.

Lisätietoja:

Sanna Marttinen, Lynet

sanna.marttinen@luke.fi