Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä yläbanneri lynet

Työpaja keräsi yhteen visualisointiosaajat Lynet-laitoksista

Uutinen 9.8.2016 klo 16.18

Lynet järjesti huhtikuussa kaksi toisiaan täydentävää työpajaa datan visualisoinnista.

Tilaisuuksissa tutkijat ja visualisoinnin asiantuntijat keskustelivat datan visualisoinnin mahdollisuuksista sekä ratkoivat tutkimusaineistojen analysointiin ja tulosten viestintään liittyviä kysymyksiä.

Tilaisuudet avannut Suomen ympäristökeskuksen tutkimusjohtaja Per Mickwitz herätteli tutkijoita miettimään miten visualisointia voi hyödyntää tutkimusprosessin eri vaiheissa ja miten oman viestinsä saa ymmärretyksi päättäjille. Informaatiomuotoilija Juuso Koponen Studio Koponen+Hildenistä puolestaan havainnollisti esimerkkien avulla miten visualisointi auttaa aivoja ymmärtämään. Karttojen uutta roolia digitaalisessa maailmassa esitteli Paikkatietokeskuksen tutkimuspäällikkö Juha Oksanen.

Kansainvälistä näkökulmaa tilaisuuteen toi professori Yashushi Kiyoki Keio yliopistosta Japanista esittelemällä moniulotteista semanttista laskentaa ympäristöanalyysien tuottamiseen.

Tutkijoiden esimerkit toteutetuista visualisoinneista ja pienryhmäpohdinnat omien aineistojen ympärillä tekivät tutuksi Lynet-laitoksista löytyvää osaamista ja avasivat tietä yhteistyölle jatkossa.

Runsaasti mielenkiintoa herättänyt työpaja toteutettiin yhteistyössä Informaatiomuotoilu Koponen+Hilden Oy:n ja Jyväskylän yliopiston kanssa.

Tilaisuuksien 4.4. ja 22.4. ohjelma (Visualisointityöpajan ohjelma pdf)

Lue aiheeseen liittyvä blogi (https://www.luke.fi/blogi/visualisoinnilla-vaikuttavuutta/)

Säätytalon työpaja
Prof. Kiyokin key note -esitys Säätytalolla Datan visualisointi- työpajan toisessa osiossa. © Kuva: Jouko Inkeröinen