Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä yläbanneri lynet

Tutkimustulosten kaupallistaminen tuo laaja-alaisia hyötyjä Suomelle

Uutinen 30.9.2016 klo 10.00

Tutkimustulosten muuttaminen kaupalliseksi hyödyksi on todettu olevan haaste Suomen innovaatiojärjestelmälle. Yliopistoissa, korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa syntyvät tutkimustulokset toivotaan saatavan elinkeinoelämän käyttöön ja kansakunnan hyödyksi entistä tehokkaammin ja tavoitteellisemmin. Tutkimustulosten kaupallistamisen kehittämisen tärkeyttä korostetaan mm. Sipilän hallitusohjelman tavoitteissa.

Tutkimustulosten kaupallistamisen hyviä käytäntöjä jaettiin Lynetin ja SOTERKOn yhteisessä työpajassa 20.9. Tapaamisessa Lynet nosti yhdeksi keskeiseksi kehityskohteeksi  tutkimuslaitosten ja yliopistojen yhteistyön tiivistämisen. Todettiin, että tutkimuslaitoksilla on erilaisia strategioita tutkimustulostensa kaupallistamiseen, joihin vaikuttavat esim. avoimen datan määrä tai henkilötietosuojaan liittyvät kysymykset.

Keskustelussa tunnistettiin kehitystarpeita ja teemoja, joissa laitokset voivat erityisesti hyötyä yhteisestä tekemisestä. Keskustelua herätti mm. positiivisen innovaatiokulttuurin luominen, asiakaspalvelukäytännöt ja toimintamallit aloittavien yritysten kanssa.