Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä yläbanneri lynet

Tutkimuslaitosrakenteen kokonaisuudistus laajentaa LYNETiä

Uutinen 13.9.2013 klo 9.00

 

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä Tutkimuslaitosrakenteen kokonaisuudistuksessa linjattiin, että Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän (LYNET) toimintaa kehitetään ja laajennetaan tutkimuksen ja asiantuntijatyön laadun, tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Tavoitteena on, että LYNETistä muodostuu foorumi luonnonvara- ja ympäristöalojen yhteiselle, synergiselle tutkimukselle ja kehittämistoiminalle.

LYNETin muodostavat vuoden 2015 alusta Luonnonvarakeskus, Elintarviketurvallisuusvirasto, Suomen ympäristökeskus, Paikkatiedon tutkimus- ja kehittämiskeskus, Ilmatieteen laitos, Geologian tutkimuskeskus ja Moniteknologinen tutkimuskeskus (VTT ja MIKES). Lue lisää ympäristöministeriön sivuilta