Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä yläbanneri lynet

Tutkijoilta ehdotus vihreän kasvun edellytysten parantamiseen

Uutinen 15.3.2013 klo 9.00

 

Vihreällä kasvulla tarkoitetaan vähähiilisyyteen ja resurssitehokkuuteen perustuvaa, ekosysteemien toimintakyvyn turvaavaa taloudellista kasvua, joka edistää hyvinvointia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä LYNETin vasta valmistuneessa Vihreän kasvun mahdollisuudet -raportissa etsitään vastausta kysymykseen siitä, millaisilla poliittisilla päätöksillä (askelmerkeillä) Suomessa voidaan luoda edellytyksiä vihreälle kasvulle.

Raportti on vihreän kasvun mahdollisuuksia selvittäneen hankkeen loppuraportti. LYNET-laitoksista hankkeeseen osallistuivat Suomen ympäristökeskus (SYKE), Metsäntutkimuslaitos (Metla) ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT). Raportti on julkaistu valtioneuvoston kanslian raportti -sarjassa.