Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä yläbanneri lynet

Sidosryhmät mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan tutkimusta

Uutinen 20.5.2015 klo 9.00

 

Ohjattu yhdessä suunnittelu ja tekeminen (co-design, co-creation) kumppaneiden ja päättäjien kanssa on tapa toteuttaa mitä erilaisimpia tutkimus- ja kehittämisprojekteja. Lynetin työpajassa 18.-19.5. etsittiin työkaluja siihen, miten sidosryhmiä aktivoidaan osallistumaan tutkimukseen. Alustusten ja käytännön harjoitusten avulla pohdittiin eri sidosryhmien roolia tutkimusprosessissa ja päätöksentekijöiden tarpeita sekä perehdyttiin osallistavien menetelmien käyttöön. Tilaisuutta fasilitoi professori  Barron Orr, joka työskentelee Alicanten yliopistossa Espanjassa sekä Arizonan yliopistossa USAssa.