Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä yläbanneri lynet

Sanna Marttinen LYNETin uudeksi pääsihteeriksi

Uutinen 13.4.2015 klo 12.00

FT Sanna Marttinen on valittu Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän (LYNET) uudeksi pääsihteeriksi. Hän aloittaa tehtävässään 1.5.2015. Marttinen siirtyy tehtävään Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Sanna Marttisella on laaja kokemus tutkimusyhteistyöstä ja tutkimuksen koordinoinnista. Hän on johtanut Luonnonvarakeskuksessa Älykkäästi uusiutuvista luonnonvaroista -tutkimusohjelmaa ja toiminut Energiaratkaisut -tiimin vetäjänä. Marttisen erikoisalaa ovat ympäristöteknologia ja ravinteiden kierrätys. Aiemmin MTT:ssä hän on johtanut myös älykkäiden teknologioiden ja sivuvirtojen hyödyntämisen tutkimusta. Hän on työskennellyt myös muun muassa yritysten ympäristöasioiden kehittämistehtävissä ja Jyväskylän yliopistossa tutkijana.

Pääsihteerin tehtävään pyrki yhteensä 9 hakijaa.

LYNET uusiutuu vuonna 2015

Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä (LYNET) on laajentunut vuoden alusta seitsemän tutkimuslaitoksen ja neljän eri hallinnonalan väliseksi verkostoksi. Siihen kuuluvat Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira), Geologian tutkimuskeskus, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus, Maanmittauslaitos, Suomen ympäristökeskus ja VTT.

Uuden pääsihteerin johdolla käynnistetään LYNETin strategian uudistaminen. Tutkimuskentän ja muut toimintaympäristön muutokset edellyttävät toiminnan linjausten ja tavoitteiden tarkistamista.

LYNETin puheenjohtajana toimii vuonna 2015 Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja Lea Kauppi.

LYNETin nykyinen pääsihteeri Sirpa Thessler on siirtynyt Luonnonvarakeskukseen tutkimus- ja kehittämispäällikön tehtäviin.

Lisätietoja:

LYNETin puheenjohtaja Lea Kauppi, puh. +358 295 251 700