Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä yläbanneri lynet

Päivitetty aineistopolitiikka LYNET-laitosten toiminnan perustaksi

Uutinen 13.12.2012 klo 9.00

 

LYNETin tavoitteena on julkaista laitosten tuottamat julkiset tietoaineistot verkossa vapaasti, maksuttomasti ja koneluettavassa muodossa. Aineistopolitiikan pääsisällöstä sovittiin vuonna 2010 ja päivityksen jälkeen kaikki LYNET-laitokset ovat nyt ottaneet sen toimintansa perustaksi.

LYNET-laitokset tarjoavat useita satoja luonnonvara- ja ympäristöaineistoja vapaasti hyödynnettäväksi. SYKEn Oiva-palvelu ja Luken metsävarakartat ja tilastotietokanta ovat hyviä esimerkkejä LYNET-laitosten tarjoamista aineistoista. Kattava lista kaikista laitosten tuottamista avoimista aineistoista löytyy aineistopolitiikan liitteenä olevasta listauksesta

Aineistojen avaamisen takana on ajatus, että aineistojen vapauttaminen muun tutkimuksen, erilaisten kehittäjäyhteisöjen ja yritysten saataville lisää tutkimusyhteistyötä ja yritystoimintaa.  Lisäksi tutkimusaineistojen käyttö kasvaa, päällekkäinen tiedonkeruu vähenee, tietojen yhdistämisestä nousee uusia tutkimuskysymyksiä, aineiston laatu paranee ja tiedot saadaan nopeammin käyttöön.  Avoin aineistopolitiikka on valtionhallinnon ja EU:n tietopolitiikan mukaista. Myös monet rahoittajat suosittelevat avaamaan rahoittamiensa tutkimushankkeiden aineistoja.

Aineistot, joihin liittyy esimerkiksi tietosuojaongelmia, pysyvät edelleen salaisina, vaikka ne olisivatkin arvokkaita tutkimuksen tai ympäristönseurannan näkökulmista.

Työryhmät

Käytännön toimeenpanon edistämiseksi on toiminut kolme työryhmää, jotka pohtivat aineistopolitiikan soveltamista eri näkökulmista. Juri- ja Sortti-ryhmät tarkentavat yleisen politiikkalinjauksen raameja. Juri-ryhmä tarkastelee asiaa lainsäädännön näkökulmasta ja Sortti-ryhmä käy läpi konkreettisia aineistoryhmiä ja määrittelee niiden julkisuuden mahdollisia rajauksia. Tärkeä tehtävä on myös Biomat-ryhmällä, joka on vuoden 2011 aikana kokoontunut pohtimaan laitoksissa oleviin ”eläviin aineistoihin”, kuten esimerkiksi siemenpankkeihin, mikrobikokoelmiin ja geneettisiin aineistoihin liittyvää LYNET-politiikkaa.