Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä yläbanneri lynet

Lynetin tutkimuspäivässä etsittiin ratkaisuja luonnosta

Uutinen 25.10.2016 klo 10.00

4.10.2016 järjestetty Lynetin tutkimuspäivä kokosi 170 osallistujaa Vanhalle ylioppilastalolle Helsinkiin ja verkkolähetyksen pariin. Tilaisuuden tavoitteena oli etsiä luontopohjaisia ratkaisuja (engl. nature-based solutions) kiertotalouteen, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, luonnonriskien hallintaan sekä parantamaan kaupunkien viihtyisyyttä ja väestön hyvinvointia.

Tutkimuspäivässä lukuisa joukko luonnonvara- ja ympäristöalan tutkijoita pohti alan kehitysnäkymiä uusimman tutkimustiedon ja käytännön esimerkkien avulla ensimmäistä kertaa Suomessa näin laaja-alaisena kokonaisuutena.

Teemaa lähestyttiin monesta näkökulmasta. Alustuksina kuultiin esimerkkejä yritystoiminnasta kaupunkisuunniteluun. Professori Eeva Furmanin alustuksessa luontopohjaiset ratkaisut tähtäsivät yhteiskunnallisten ongelmien kestäviin kokonaisratkaisuihin ja tulevaisuuden hyötyihin tuottaen samanaikaisesti ekologista, sosiaalista ja taloudellista hyötyä. Iltapäivä toetutettiin kolmen rinnakkaisen teemaosion muodossa.

Seitsemän tutkimuslaitoksen esityksissä esiteltiin näkymiä viherkatoista maahanmuuttajien kotouttamiseen, metsäteollisuuden sivuvirroista energiajärjestelmien muutokseen ja paljon siltä väliltä. Huomattiin, että useilla laitoksilla oli tarttumapintaa samoihin teemoihin eri näkökulmista. Loppupuheenvuoroissa korostuikin tarve ja toive poikkitieteellisestä tutkimuksesta ja toimijoiden välisestä yhteistyöstä.

Tapahtuma tarjosi eväitä myös EU:n Horisontti 2020-tutkimusohjelman viimeisen työohjelmakauden hakuihin, joissa teema on näkyvästi esillä.  

Tutkimuspäivä asettui osaksi isompaa kokonaisuutta, jota on rakennettu luontopohjaiset ratkaisut –teeman ympärille.

Tutkimuspäivän esityksiin ja tunnelmiin voi palata alla olevien linkkien kautta.

Linkki wikisivuun: https://fi.wikipedia.org/wiki/Luontopohjaiset_ratkaisut

Linkki blogiin: http://www.lynet.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Yhdessa_enemman_blogi/Sanna_Marttinen_Mika_ihmeen_NBS(40407)

Linkki esityksiin: http://lynet.fi/fi-FI/Tutkimus/Lynettutkimuspaiva_4102016_esitykset(40593)