Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä yläbanneri lynet

Lynetin strategia päivitetty

Uutinen 16.2.2016 klo 9.00

 

Johtoryhmä hyväksyi kokouksessaan (15.2.) Lynetin strategian vuosille 2015 - 2020. Lynetin päämääränä on joustava yhteistyö tutkimuslaitosten kesken ja hallinnonalojen välillä. Törmäyttämällä eri alojen tutkijoita avataan tietä monitieteisille yhteishankkeille, joilla lisätään tutkimuksen kilpailukykyä ja vaikuttavuutta. Verkosto hyödyntää tehokkaasti toimitiloja, tietoaineistoja, seurantoja ja tutkimusinfrastruktuureja. Tiiviit vertaisverkostot ja yhteiset toimintamallit tehostavat tukipalveluita.

Lisätietoja 

Pääsihteeri Sanna Marttinen, etunimi.sukunimi@luke.fi, p. 029 532 6356