Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä yläbanneri lynet

Lynetin Pohjoinen-toimintaohjelma käynnistyi

Uutinen 7.1.2016 klo 9.00

 

Lynet- ja Oulun yliopisto käynnistivät yhteisen toimintaohjelman, joka kantaa nimeä ”Pohjoinen”. Ohjelman tavoitteena on yhteisten tutkimushankkeiden ja -ryhmien rakentaminen, tutkijoiden osaamisen kehittäminen, tutkijakoulutus sekä tutkimusinfrastruktuurien yhteinen hyödyntäminen ja kehittäminen. Toiminta perustuu jo 2000-luvun taitteessa aloitettuun Oulun yliopiston ja valtion tutkimuslaitosten NorNet-verkostoyhteistyöhön. Vuoden 2016 alusta lähtien NorNet -toiminta siirtyi Lynetiin ja samalla mukaan tuli lisää tutkimuslaitoksia. Tutkijoiden arkipäivän yhteisöllisyyttä Oulussa edistää Oulun yliopiston, SYKEn ja Luken tutkijoiden sijoittuminen yhteiseen Ympäristötietotaloon. Samalta kampukselta löytyy myös useiden muiden Lynet-laitosten toimipisteitä.