Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä yläbanneri lynet

Lynetiltä yhteinen näkemys korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämiseksi

Uutinen 17.6.2016 klo 16.41

Lynet-laitokset esittävät korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön tiivistämisen painopisteiksi osaamiskeskittymiä, tutkimusinfrastruktuureita, henkilöstön liikkuvuutta ja tutkimustulosten kaupallistamista.

Näkemys luovutettiin KOTUMO-työryhmälle 15.4. KOTUMO on Opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla toteutettava korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisen monivuotinen kehittämisprosessi.

Lynetin kannanotto aiheeseen liittyy hallitusohjelman toimeenpanoon. Yksi hallitusohjelman painopisteistä on osaaminen ja koulutus. Tähän sisältyviä tavoitteita toteutetaan kärkihankkeilla, joihin liittyen ministeriöt (LVM, MMM, TEM ja YM) selvittivät ohjaamiltaan laitoksilta kyselyllä tutkimuslaitosten ja yliopistojen nykyistä yhteistyötä ja työnjakoa sekä näkemyksiä yhteistyön kehittämisen painopisteistä. Laitokset toimittivat erilliset vastaukset ministeriöille, minkä lisäksi Lynetiltä pyydettiin yhteinen näkemys yhteistyön kehittämisen kohteista ja keinoista.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät edellytykset Suomessa tehtävän tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan laadun kehittämistyölle sekä vahvistaa suomalaisen tiedemaailman kansainvälistä näkyvyyttä ja vaikuttavuutta voimavaroja kokoamalla, yhteistyöllä ja selkeämmällä työnjaolla. Tämä tukee myös Suomen kilpailukykyä, elinkeinoelämän uudistumista sekä yhteiskunnan kehittämistä.