Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä yläbanneri lynet

LYNETin laboratorioryhmän kannanotto Luonnonvarakeskuksen laboratoriotoimintaan

Uutinen 3.10.2013 klo 9.00

 

Lynetin laboratorioryhmä tarjoaa osaamistaan Luonnonvarakeskuksen laboratoriotoimintojen suunnitteluun ja toivoo laboratorioasiantuntijoiden laajaa osallistamista ja kuulemista valmistelussa ja päätöksenteossa. Luonnonvarakeskuksen laboratoriotoiminnan volyymi tulee olemaan merkittävä, ja sen monipuolinen osaaminen mahdollistaa uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvan korkeatasoisen tutkimuksen ja asiakaspalvelun.