Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä yläbanneri lynet

LYNETin Paikkatiedon tutkimusohjelmassa tutkitaan ja kehitetään paikkatietoon pohjautuvia palveluita

Uutinen 26.3.2014 klo 9.00

 

Luonnonvara‐ ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä (LYNET) on lähtenyt ratkomaan ajankohtaisia paikkatietoon liittyviä tutkimuskysymyksiä. Tarkoitus on tutkia ja kehittää paikkatietoon pohjautuvia palveluita viiden tutkimuslaitoksen voimin. Tutkimusohjelmaa vetää Tapani Sarjakoski Geodeettiselta laitokselta. Mukana ovat Maa‐ ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), Metsäntutkimuslaitos (Metla), Riista‐ ja kalatalouden tutkimuskeskus (RKTL) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE). Ohjelma rakentuu tutkimushankkeista, joita toteutetaan yhteistyössä muiden tutkimuslaitosten, yliopistojen ja yritysten kanssa.