Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä yläbanneri lynet

LYNET laajenee – GTK, Ilmatieteen laitos, Maanmittauslaitos ja VTT mukaan yhteistyöhön

Uutinen 18.12.2014 klo 10.00

Luonnonvara‐ ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä (LYNET) on 7 tutkimuslaitoksen ja 4 eri hallinnonalan välinen verkosto. Tavoitteena on tutkimuksen keinoin edistää siirtymistä vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen yhteiskuntaan, jossa kestävän luonnonvaratalouden tuotteet ja palvelut luovat hyvinvointia ja vaurautta.

Vuoden 2015 alusta verkostoon kuuluvat Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira), Geologian tutkimuskeskus, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus, Maanmittauslaitos, Suomen ympäristökeskus ja VTT. LYNET laajenee siten myös neljän ministeriön, Ympäristöministeriön, Maa‐ ja metsätalousministeriön, Liikenne‐ ja viestintäministeriön ja Työ‐ ja elinkeinoministeriön, väliseksi yhteistyöksi.

LYNET kokoaa eri alojen osaamisia ja osaajia yhteen, ja näin parantaa tutkimuksen vaikuttavuutta ja laatua. Yhteistyöllä voimme luoda kilpailukykyisiä tutkimusideoita ja hankekonsortioita. LYNETissä on käynnissä 6 tutkimusohjelmaa: Ilmastonmuutos, Itämeri, Biotalous, Kestävä maankäyttö, Kestävä ruokajärjestelmä ja Paikkatieto. Laajentuneella LYNETillä on myös tärkeä rooli tutkimus‐ ja tiedepolitiikan vaikuttajana.

Tutkimuksen lisäksi toinen tärkeä yhteistyöalue on tutkimuksen infrastruktuurien ja tukipalveluiden kehittäminen.  Tässä toiminnassa keskitytään osaamisen kehittämiseen, tietovarantojen ja seurantojen kehittämistyöhön ja laboratorioyhteistyöhön.

Yhteistyön tuloksena oli käynnissä reilu sata yhteisrahoitteista tutkimushanketta ja julkaistiin lähes 70 yhteisjulkaisua vuonna 2013. LYNET‐laitokset järjestävät kaikille yhteistä koulutusta, viime vuonna koulutustilaisuuksia oli lähes 40 ja niihin osallistui miltei 900 henkilöä. Laboratorio‐ ja koulutushankinnoissa on saatu säästöjä yhteisistä hankinnoista. Tietovarantojen avoimuuden ja käytön edistämistä on tehty avoimen aineistopolitiikan avulla sekä yhteisissä kehittämishankkeissa mm. tiedonkeruun digitalisointiin liittyen. Tiedepolitiikkaan on vaikutettu mm. yhteisillä lausunnoilla ja kannanotoilla.

LYNETin toiminta ohjaa kansliapäälliköiden vetämä ohjausryhmä ja johtaa laitosten pääjohtajista koostuva johtoryhmä. Toimintaa koordinoi pääsihteeri. LYNETin puheenjohtajana toimii vuonna 2015 Suomen ympäristökeskus ja Pääjohtaja Lea Kauppi.

Tervetuloa mukaan yhteistyöhön!

Lisätietoja:

LYNETin pääsihteeri Sirpa Thessler, puh. 029 5317813, etunimi.sukunimi @mtt.fi