Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä yläbanneri lynet

LYNET antoi lausunnon Kari Raivion selvitystyöstä "Näyttöön perustuva päätöksenteko – suomalainen neuvonantojärjestelmä"

Uutinen 21.11.2014 klo 9.00

 

Lynet totesi lausunnossaan mm. että toimeksiannossa oli rajattu tutkimuslaitokset selvityksen ulkopuolelle, jolloin tarkastelun ulkopuolella oli merkittävä osa päätöksentekoa tukevasta tutkimuksesta.

Lynet ei kannata ehdotettua Valtioneuvoston tiedeneuvonantajan viran perustamista eikä Tiedeakatemiain neuvottelukunnan (TANK) yhteyteen suunnitellun tiedeanalyysiyksikön perustamista. Sen sijaan tutkimusjohtajan viran perustaminen jokaiseen ministeriöön on kannatettava ehdotus tutkimuksen tilaajaosaamisen sekä tutkimuksen ja hallinnon välisen vuorovaikutuksen edistämiseksi. Tutkitun tiedon hyödyntämistä päätöksenteossa parannetaan tehokkaimmin toimintamalleja uudistamalla, ei rakenteita uudistamalla. Keskeistä on luoda toimintamalleja, jotka lisäävät tutkimuksen ja päätöksentekijöiden vuorovaikutusta sekä tuovat tutkimustiedon oikea-aikaisesti ja helposti ymmärrettävässä ja käsiteltävässä muodossa päätöksentekijöille.

Perustelut Lynetin kannanotolle ja lausunto kokonaisuudessaan:

Raportti: