Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä yläbanneri lynet

Ensimmäiset Lynet-laboratorioiden yhteiset puitesopimukset valmistuneet

Uutinen 6.3.2013 klo 9.00

Tiistaina 5.3.2013 juhlittiin Lynet-yhteistyönä toteutetun laboratorioiden kemikaali- ja tarvikehankintojen kilpailutuksen päättymistä. Puitesopimukset yhdestätoista tuoteryhmästä on solmittu neljän toimittajan kanssa. Toimittajiksi valikoituivat VWR International Oy, Labnet Oy, Sarstedt Oy ja Fisher Scientific Oy. Sopimuskausi on 1.2.2013 - 31.12.2015 ja sitä on mahdollista jatkaa optioina yhden vuoden jaksoissa korkeintaan kaksi kertaa. 

Tämä oli ensimmäisen puitesopimuskilpailutus, joka tehtiin yhteisesti Lynet-laboratorioiden kesken. Puheenjohtajaorganisaationa toimi Metla ja ryhmän puheenjohtajana laboratorionjohtaja Marjatta Kantola.  Metla, MTT, RKTL ja Syke tekivät yhteisen kilpailutuksen, Evira kilpailutti samanaikaisesti omat tarvikkeensa ja kemikaalinsa ja oli mukana kilpailutusten suunnittelussa. Hyvästä yhteistyökokemuksesta rohkaistuneina laitokset sopivat yhteistyöstä Tilhan käyttöönoton edistämisessä laboratorioiden hankinnoissa.