Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä yläbanneri lynet

Avainindikaattorit pukevat vihreän kasvun numeroiksi

Uutinen 19.1.2017 klo 9.00

Vihreän kasvun avainindikaattorit tarjoavat kootusti numerotietoa keskeisistä ympäristön laatua, luonnonvaroja, resurssitehokkuutta ja ympäristöliiketoimintaa kuvaavista mittareista. Tätä tietoa tarvitaan kestävän yhteiskunnan ja talouden kehittämisessä. Indikaattorit tarjoavat tietoa esimerkiksi metsien ja viljeltyjen kasvien kasvusta, vesien ja ilman laadusta sekä luonnon monimuotoisuudesta. Ilmastonmuutokseen liittyviä indikaattoreita ovat mm. kasvihuonekaasupäästöt ja energian kulutus. Resurssitehokkuutta puolestaan kuvaavat materiaalien kulutus ja jätteiden määrät. Vihreän kasvun taloudellisia mahdollisuuksia ja ohjauskeinoja auttaa arvioimaan tieto valtion tutkimus- ja kehittämispanostusten määrästä, ympäristöverotuksesta sekä teollisuuden ympäristönsuojeluinvestoinneista.

Vihreän kasvun sekä resurssi- ja materiaalitehokkuuden avainindikaattorit (ViReAvain) -hankkeessa luotiin yhteiskunnallisen ohjauksen ja päätöksenteon tueksi 19 Suomen oloihin sopivaa avainindikaattoria, jotka kuvaavat monipuolisesti vihreän kasvun mahdollisuuksia ja kipupisteitä. Hanke toteutettiin Lynet-toimijoiden SYKEn ja Luken johdolla. Työssä oli mukana myös Ramboll Oy, Oulun yliopisto, Motiva ja Tilastokeskus.

Indikaattorit löytyvät nyt Lynetin www-sivuilta:
http://www.lynet.fi/fi-FI/Lynet/Lynet_koordinoi/Vihrean_kasvun_indikaattorit/Vihrean_kasvun_avainindikaattorit(41178)