Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä yläbanneri lynet

Luontoa ja hyvinvointia sisätiloihin restoratiivisella suunnittelulla ja ratkaisuilla - workshop 19.9.

Uutinen 21.6.2017 klo 9.00

Aika: 19.9. 2017  klo 12:00 – 16:30
Paikka: Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Kamppi, Helsinki
Kenelle: aiheen parissa työskenteleville ja aiheesta kiinnostuneille tutkijoille tutkimuslaitoksissa, korkeakouluissa ja yrityksissä

Työpajan tavoite:

Restoratiivinen suunnittelu on kokonaisvaltaista suunnittelua niin, että rakennettu ympäristö aiheuttaa mahdollisimman vähän stressiä. Useat luontoympäristöt ovat restoratiivisia, mutta myös sisätilat voidaan kokea sellaisina, jos ne suunnitellaan herkkyydellä. Tämän tutkijatyöpajan päätavoitteena on  tuoda esille ja kirkastaa restoratiivisen suunnittelun ajatusta ja käsitettä, verkottaa siihen liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä saattaa liikkeelle oivalluksia ja aihoita monitieteiseen yhteistyöhön ja -tutkimuksiin. 

OHJELMA JA ESITYKSET


12:00 Työpajan avaus,  Sanna Marttinen, LYNET pääsihteeri

12:05 Stressitön rakennettu ympäristö,  Petri Heino ympäristöministeriö
12:25 Rakentamisen ja sisustamisen estetiikan vaikutuksia hyvinvointiin, Pia Houni, Työterveyslaitos
12:45 Restoratiivinen suunnittelu ja hyvinvointiympäristöt?  Meri Valta ja Jaana Poikolainen, Xamk

13:05 keskustelu

13:15 Kahvit

(Pecha kucha esityksiä)
13:45 – 14:45 Esimerkkejä restoratiivisista ratkaisuista ja restoratiivisen suunnitteluun liittyvästä tutkimuksesta

Pudasjärven hirsikampus, Pekka Lukkaroinen, Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy
Antimikrobinen sisustus, Kari Soljamo/Anne Laitinen, Isku Interior Oy
Restoratiiviset ratkaisut työympäristöissä, Erkki Verkasalo, Luonnonvarakeskus
Hyvinvointia puusta – tutkimusyhteistyö LUKE, TTY ja TaY, Riina Muilu-Mäkelä, Luonnonvarakeskus
Viherseinät, Jarno Mikkonen, Naava
Aistien - moniaistisuus oppimisympäristöissä, Minttu Räty, Laurea amk
Ledit valaistuksessa - turvallisuus ja suorituskyky, Pasi Orreveteläinen, Säteilyturvakeskus
Biokomposiittien potentiaali, Lisa Wikström, VTT
Sisätilatutkimus Aallossa, Katja Vahtikari, Aalto-yliopisto, Kemian tekniikan korkeakoulu

14:45 - 15:00 keskustelu

(Workshop)
15:00 - 16:00  Työpaja ryhmätöinä: Temaattiset ryhmät: sisätilaratkaisut ja -materiaalit, hyvinvoinnin kokeminen, luonto ja luonnonmaisema sisällä. Mitä t&k-sektorilta tarvitaan suunnittelun kehittämiseksi ja tueksi?  Millainen tutkimusyhteistyö tuottaisi elinkelpoisimmat hanke-ideat? - oivalluksia ja hankeaihioita

16:00 - 16:30 Purku ja keskustelu